Koulutukset

Ohjatut tottelevaisuustreenit siirtyvät lauantaihin 2.11.2019 alkaen Pondera-hallille (os. Kaivotie 23, 70700 Kuopio)
klo. 17:00-19:00. Omavastuuosuus sisähallivuorosta on 30€/kk, mikä tulee maksaa tämän vuoden osalta mahd. pian kerhon tilille, eli 30€/koirakko. Viitteeksi; Ponderahallimaksu-19.
*
*